Çok Yakında

Shape Image One
Educat Bilim

Hakkımızda

Educat Bilim Kutuları ve Bilim Eğitimi Etkili Öğrenme akademisi kurucuları Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE ve Dr. Buket ERTUĞRUL  AKYOL tarafından geliştirilmiştir. Etkili Öğrenme Akademisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknoparkında kurulmuş bir eğitim yazılım şirketidir. Kurucularının tamamı, eğitim ve öğretim alanında uzman akademisyenlerdir. Etkili Öğrenme Akademisinin amacı eğitim ve öğretim sürecinde öğrencileri, öğretmenlerin ve velilerin sorunlarına bilimsel, uluslararası literatürde geçerliği olan çözümler üretmektir.

Doç. Dr. Meryem Nur AYDEDE; Lisans eğitimini Fen Bilimleri Eğitimi üzerine Osmangazi Üniversitesinde,  yüksek Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesinde, Doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlamıştır. Şu an Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Fen Bilimleri Eğitimi alanında doçent olarak çalışmaktadır. Etkili öğrenme derneğinin başkanıdır, Uluslararası aktif öğrenme dergisinin ve uluslararası Aktif Öğrenme sempozyumunun baş editörüdür. Fen bilimleri dersinin öğretimi üzerine birçok ulusal ve uluslararası proje yürütmüş, yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri vardır.

Dr. Buket ERTUĞRUL AKYOL;

Lisans eğitimini Fen Bilimleri Eğitimi üzerine Ankara Gazi Üniversitesinde, Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini fen eğitimleri alanında Niğde ve Erciyes Üniversitelerinde tamamlamıştır. Doktora tezinde  ‘Stem Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi İşlemsel, Eleştirel,Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi’ konusunu çalışmıştır. Çeşitli STK larda il temsilcisi görevi yapmış ve eğitim üzerine etkinlikler tasarlayıp yürütmüştür. İl Milli Eğitim müdürlüğü ARGE biriminde çalışmış yurt içinde ve dışında Erasmus+, Tübitak 4007,Tübitak 4004, KOP vb pek çok projenin koordinatörlüğünü yürütmüş ya da uzman/eğitmen/konuşmacı olarak yer almıştır. Yetişkin eğitimi alanında STEM, çevre eğitimi, robotik kodlama, bilgi işlemsel düşünme, arttırılmış gerçeklik  ataletsiz eğitim ve oyunlaştırma üzerine sayısız seminerler vermiştir. STEM destekli bilim eğitimi ve oyunlaştırma konusunda birçok yayınlanmış makale, bildiri ve kitap bölümleri vardır.

Bizimle İletişime Geçin

Aşağıdaki alanları doldurunuz. *