Educat Bilim Setleri

Shape Image One

21. yüzyılda ülkeler olarak gelişime ayak uydurabilmek, dahası liderlik edebilmek adına bu alandaki becerilerin yeni nesle en doğru şekilde aktarılması da oldukça önemli bir konu haline gelmiş durumdadır. Geleceğin yetişkinlerini yaşadığımız çağda gerekli görülen beceriler ile donatmak özellikle bilimsel yöntem ve bilişim alanlarında yaratıcılıklarını artıracak bir eğitim almalarını sağlamak elzemdir.  Bu nedenle, öğretmenler, müfredata paralel olarak geliştirilmiş Educate Bilim Kutular ile öğrencilerine, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı zengin içerik sunarlar.

Educat bilim kutuları, bu kapsamda alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmıştır. Her kutu, konu alanına ve öğrenci gelişim özelliklerine uygun tüm deneyleri içermekle birlikte STEM etkinliklerini de kapsamaktadır. Öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme olanağı sağlayan Educat bilim kutuları ile çocuk çevresinde gördüğü her olgu ve olayı bilimsel bir yolla açıklama alışkanlığı kazanarak, doğayı bir bilim insanın sahip olduğu bilimsel bakış açısıyla değerlendirir. Educat Bilim kutularında yer alan deneyler ülkemizde uygulanan merkezi sınavlarda yer alan yeni nesil sorular kapsamına uygun olarak öğrencilere üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik geliştirilmiştir. STEM eğitimi son yıllarda bilim eğitiminde kullanılan en verimli modeldir. STEM eğitiminin küçük yaşlardan itibaren gerçekleştirilmesi bir zorunluluk olması nedeniyle bilim kutularımızda yer alan tüm etkinliklerimiz aynı zamanla oyunlaştırma yöntemi ile desteklenmiştir.

Çocuğunuza çevresinde gördüğü her gerçeği bir bilim adamının gözüyle değerlendirmesini sağlar.
Educat Bilim setlerinin en önemli özelliği, oyunlaştırmaya dayalı STEM etkinliklerine göre hazırlanmış olmasıdır. Oyunlaştırmaya dayalı STEM etkinliklerine göre hazırlanmış deney setleri ülkemizde bir ilktir. STEM eğitimi, fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) gibi dört önemli disiplinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle isimlendirilen bir BİLİM öğretim modelidir. Oyunlaştırma ise 21. Yüzyyıl becerilerini çocuklara kazandırmada en etkili yol olarak gösterilmiştir. Oyun; kural temelli, ölçülebilir bir sonucu olan ve bu sonucu etkilemek için oyuna dahil olan oyuncuların çabaladıkları sistemdir. Oyunların eğitimde kullanılmasıyla eğlence ve eğitimin birlikteliği sağlanarak, çabalamaya yönlendirilen öğrenciler farkında olamadan kalıcı öğrenme elde ederler.
Educat bilim setleri, öğrencinin sınıf düzeyine uygun şekilde hem ders kitabında yer alan deneyleri, hem günümüz STEM deneylerini, hem NASA scientix programında yer alan deneyleri, hem de educatbilim ekibi tarafından geliştirilen en orijinal deneyleri içeren en kapsamlı bilim kutusudur.
Geleceğin yetişkinlerini  yaşadığımız çağda gerekli görülen beceriler ile donatmak özellikle bilimsel yöntem ve  bilişim alanlarında yaratıcılıklarını artıracak bir eğitim almalarını sağlamak elzemdir. Bu eğitimler için kullanılacak araçlar gerek tasarım ve uygulama biçimi ve öğrenci düzeyine uygunluk gerek güvenlik önlemlerinin alınması açılarından bir Ar-Ge sürecinden geçirilerek geliştirilmiştir. Bu nedenle, öğretmenler, müfredata paralel olarak geliştirilmiş Educate Bilim Kutular ile öğrencilerine, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı zengin içerik sunarlar.

  • Okul Öncesi dönem çocuklarının zihinleri büyüteç gibidir. Bu çocukların zihinlerine ne yüklerseniz onu büyütürler. Okul öncesi dönemde bilimle karşılaşan çocuklar gelecek yıllarında karşılarına çıkan her problemi çağdaş bilimsel yöntem basamaları ile çözme eğiliminde bulunurlar. Bu nedele, Educat bilim kutuları, 5 yaştan itibaren, çocukları ilk eğitim-öğretim yıllarında bilimin eğlenceli yüzü ile tanıştırarak, merak duygularını körüklemek, gelecek yıllarında bilim kutularını kullanarak edindikleri kendi kendilerine bilim öğrenme becerilerini tüm derslerinde kullanmalarını sağlar.
  • Okul Öncesi Bilim Setleri, 4,5 ve 6 yaş için 2021 yılı okul öncesi ders müfredatıyla uyumludur.
  • İçerisinde yer alan eğitim kartları ve deney yapılış videoları, gerek öğretmene, gerekse veliye oyunlaştırmaya dayalı STEM etkinliklerinin (Türkiye’de bir ilktir) guygulanmasına yönelik rehberlik edecektir.
  • 4,5 ve 6 yaş çocuklarının hem bilişsel (STEM deneyleri ile), hem duyuşsal (Oyunlaştırma etkinlikleri ile) hem de psiko-motor becerilerinin gelişimini destekleyici etkinliklerden oluşmaktadır.
  • Ar-Ge sürecinde geçirilerek, pilot çalışmalar ve uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilmiştir.

Okul Öncesi 1. Dönem Bilim Kutuları içerisinde yer alan deneyler

Okul Öncesi 2. Dönem Bilim Kutuları içerisinde yer alan deneyler

Görmemizi sağlayan ışık

Mıknatıs da nedir?

Duran ve durmayan elektrik

Arabalar nasıl çalışır?

Herşey değişir? Ama nasıl değişir?

Bas bas basınca bas

Minik patlamalar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.