Oyunlaştırma

Shape Image OneOyun;
kural temelli, ölçülebilir bir sonucu olan ve bu sonucu etkilemek için oyuna dahil olan oyuncuların çabaladıkları sistemdir. Oyunların eğitimde kullanılmasıyla eğlence ve eğitimin birlikteliği sağlanarak kalıcı öğrenmeler oluşturulmaktadır.
Oyunlaştırma ise oyun elementlerinin oyun olmayan içeriklerde kullanıcıların deneyimini ve ilgisini arttırmak amacıyla kullanılmasıdır.

Eğitimde hali hazırda kullanılan sınıf geçme sistemi oyunlaştırma ile benzerlik gösterir. Oyunlaştırmada öğrenciler istenen öğrenme hedefini gerçekleştirdiklerinde puanlar kazanırlar, kazandıkları puanlar notlara dönüşür ve akademik sene sonunda bir sonraki seviyeye yani bir üst sınıfa geçerler. 


Oyunlaştırma ile öğrencilerin öğrenme sürecinde eğlenmeleri aşamalı zorluklarla karşılaşılması, beklenmedik ipuçlarının öğrenciye verilmesinin ya da kullanıcıya zaman yönetiminde avantaj sağlamasıyla motivasyonu pozitif yönde etkiler.

Educat bilim kutuları alan uzmanları tarafından oyunlaştırılmış STEM etkinlikleri ile zenginleştirilmiş olup bu kapsamda tek olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca gerek öğretmenlere ve gerekse velilere uygulama kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmış planlar içermektedir.


Oyunlaştırma Destekli STEM kutularının Sınıf Düzeylerine Göre Durumu

Sınıf 

1.ünite

2.ünite

3.ünite

4.ünite

5.ünite

6.ünite

7.Ünite

Educat Bilim

Toplam Kutu Sayısı

Okul Öncesi

Bilişsel gelişim  XXX

Sosyal ve Duyuşsal Gelişim    XXX

Motor Gelişim  XXX

X

10

1.Sınıf

X

X

X

X

X

X

X

7

2.Sınıf

X

X

X

X

X

X

X

7

3.Sınıf

X

X

X

X

X

X

X

X

8

4.Sınıf

X

X

X

X

X

X

X

X

8