Neden EduCat Bilim Setleri?

Tüm ortamlarda öğrencinin bilimsel bilgiyi öğrenmesi ve beceriyle donatılması gerekir. Bilim setleriyle öğrenciler hem aileleri hem öğretmenleri hem de kendileri bilimi gerçek bağlamında öğreneceklerdir.

Neden EduCat Bilim Setleri?

Tüm ortamlarda öğrencinin bilimsel bilgiyi öğrenmesi ve beceriyle donatılması gerekir. Bilim setleriyle öğrenciler hem aileleri hem öğretmenleri hem de kendileri bilimi gerçek bağlamında öğreneceklerdir.
Educat Bilim Setleri
Alanında Uzman Akademisyenler ve Öğretmenler
Tarafından Hazırlandı!
 

Bilim Eğitimine
Uyumlu

Evde, okulda, doğada her yerde… Her nerede yapılırsa yapılsın; bilim yapmak için merak etmek, hayal kurmak, gözlem ve deney yapmak önce gelir.

Öğrencilere okul öncesi, ilkokul ve ortaokul eğitimlerinde bilim yapmanın önemini anlamak gerekmekte olup; bilim eğitimine erken yaşlarda -hem evde ailelerin desteğiyle hem de okullarda- başlamak çok önemlidir.Kazanım ve
Program Temelli

Educat Bilim Setleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul öncesi, İlkokul ve Ortaokullarda yürütülmekte olan öğretim programlarında yer alan tüm kazanım ve temalara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz için öğretim programı ile ilişkilendirilmiş video ve etkileşimler Educat Bilim setlerinde yer almaktadır.Beceri ve
Deneyimi Önceleyen

Okulda veya günlük hayatta öğrenilen bilgiler beceriye dönüşmedikçe bilim eğitiminin faydasından söz edemeyiz. Bilim eğitiminin verimli olması için öğrencilerin deneyim kazanması ve becerilerinin gelişmesi önemlidir.

Bilimsel süreç becerileri; gözlem yapma, ölçme, sınıflama, verileri kaydetme, hipotez kurma, verileri kullanma ve model oluşturma, değişkenleri değiştirme ve kontrol etme, deney yapma gibi bilim insanlarının çalışmaları sırasında kullandıkları becerileri kapsamaktadır.

Educat Bilim setleri tüm bu becerileri açığa çıkarıp geliştirecek deneyler ve uygulamalar içermekte olup; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelerine nitelikli deneyim ortamları sağlamaktadır.Öğretmen, Öğrenci
ve Veli Odaklı

Öğrenciye en iyi şart ve donanımlarda öğrenme fırsatı sunmak için eğitimin üç temel bileşeni vardır. Bunlar; öğretmen, öğrenci ve velidir. Her üçünün de birbiriyle uyumlu olarak öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde rol oynaması elzemdir. Herhangi birinin eksik ya da fazla sürece dahil olması öğrenmenin doğasını bozabilmektedir. Educat; öğrenci, öğretmen ve velilere birbirleriyle uyumlu ve bütün olarak öğrenmeyi gerçekleştirecek bilim setleri üretme hedefiyle yola çıkmıştır. Bilim öğrenme yolculuğunda her üçüne de önemli görevler ve içerikler tanımlanmıştır.Yaparak-Yaşayarak
Öğrenme

Yaparak-yaşayarak öğrenme, kişinin deneyim sağlamasına, keşif yapmasına ve öğrenileni içselleştirmeye olanak tanıyan, günlük yaşamın tüm bileşenleriyle bilgiyi bütünleştiren bir yapıya sahiptir. Bu yolla bireylere, ezberden ve bilgi yığınlarını öğretmek dışında, becerilerin daha yoğun ortaya çıkarıldığı öğrenme ortamları sunulur. Educat bilim setleri bu yanıyla öğrenciye yaparak-yaşayarak ve deneyerek öğrenme fırsatı sunarken; bilginin günlük hayata veya günlük hayatın bilime transferini kolaylaştırır.

Educat Bilim Setleri

Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokulda!


Okul Öncesi


Tamamı Müfredat ile Uyumlu

Küçük Yaş Grubu
15 Program 22 Deney ve Etkinlik

Büyük Yaş Grubu
15 Program 24 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

1. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
26 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

2. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
23 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

3. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
26 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

4. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
20 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

5. Sınıf


Tamami Müfredat ile Uyumlu
15 Program
28 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

6. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
24 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

7. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
20 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi