STEM Eğitimi

Shape Image OneSTEM uygulamaları son yıllarda oldukça popüler hale gelmekte ve 21.yy becerilerini birçok açıdan kapsayan bir eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fen bilimleri eğitiminde gerek eğitimcilere gerekse de öğrencilere çeşitli avantajlar sağlayan STEM eğitimi, özellikle eleştirel düşünme, bilgi işlemsel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine olumlu katkılar sunmaktadır.

STEM eğitimi, fen (Science), teknoloji (Technology), mühendislik (Engineering) ve matematik (Mathematics) gibi dört önemli disiplinin ilk harflerinin bir araya getirilmesiyle isimlendirilen bir BİLİM öğretim modelidir. Bu modeli erken yaşlarda öğrenme yöntemi olarak edinen çocuklar, edindikleri bu bakış açısını hayatları boyunca öğrendikleri her derse uygulayan bilimsel düşünen çocuklar olurlar. STEM eğitimi fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birlikte yer aldığı teorik ve uygulamalı eğitim etkinliklerinden oluşmaktadır. STEM eğitiminde, çocuklara STEM alanlarını olan Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birlikte kullanımı bakış açısını kazandırarak analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırır.

Öğrencilerin STEM öğrenmelerinin iki önemli nedeni vardır. STEM bir bilim öğrenme hareketidir. Bilim ise, fen konularını ezberleyip, fen konusunda testler çözmek ile gerçekleştirilmez. Tüm öğrencilerin erken yaşlardan itibaren bir bilim insanının sahip olması gereken özelliklerle tanıştırılması gerekir. İşte STEM çocukların çalışması ve anlaması zor olarak gördükleri fen ve matematik derslerini sevmeleri için ve bu derste başarılı olmaları için önemli bir araçtır.