Okullar için Educat Bilim

Okulda öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla deney yaparken hem çok eğlenirler hem de birer bilim insanına dönüşürler.

Educat bilim setleri öğretmenlere kılavuzluk yaparak öğrencilere deney fırsatını sunmaktadır. EducatHUB sisteminde yer alan setlere ait “deney videoları” ve bilim kutularında yer alan “kazanımlarla ilişkilendirme kılavuzları” öğretmenlere bu konuda yol göstermektedir.

Okullar için Educat Bilim

Okulda öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla deney yaparken hem çok eğlenirler hem de birer bilim insanına dönüşürler.

Educat bilim setleri öğretmenlere kılavuzluk yaparak öğrencilere deney fırsatını sunmaktadır. EducatHUB sisteminde yer alan setlere ait “deney videoları” ve bilim kutularında yer alan “kazanımlarla ilişkilendirme kılavuzları” öğretmenlere bu konuda yol göstermektedir.


Bir öğretmen olarak setleri derslerimle nasıl ilişkilendirebilirim?
Tüm setler ve içerdikleri deneyler öğretim programlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirerek tasarlanmıştır. Ayrıca deney videolarında adım adım deneyler ve kazanım ilişkilendirme kılavuzları yer almaktadır.
Deneylerde ek malzemeye ihtiyaç duyacak mıyım?
Deney setlerinin tamamı ayrıca bir malzemeye ihtiyaç duyulmayacak şekilde tasarlanmıştır. Fakat bazı deneylerde her okulda bulunan günlük eşyalar, su, bitki vb. malzemeler gerekecektir.
Deneylerde alınması gereken güvenlik önlemleri var mı?
Bazı deneylerde öğrencilerin tek başına gerçekleştiremeyeceği ve önlem alınması gereken kısımlar bulunmaktadır. Bu deneylerde güvenlik uyarıları özellikle belirtilmiştir.
Öğrencilerde kavram yanılgısı oluşturmamak için dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?
Kavram yanılgısı bilimsel bilginin kendi doğrusu dışında kullanılmasıyla oluşur ve birçok farklı kaynaktan etkilenir. Educat bilim setleri akademisyen danışmanlığında tüm bilimsel içerikler göz önünde bulundurularak oluşturulmuş ve öğretmenler için kılavuzlar hazırlanmıştır.
Ölçme-değerlendirme süreçlerini nasıl yürütebilirim?
Öğrencilerin deneylerle ilgili not tutmalarını sağlayan ve deney raporu oluşturabilecekleri basılı/elektronik içerikler sunulmaktadır. Bunun yanında öğretmenin kazandırılması gereken; kazanım, bilgi, beceri, vb. özellikleri tespit edebileceği kontrol listeleri öğretmene ölçme-değerlendirmede destek olmaktadır.
Çevrimiçi destek alabileceğim içerikler var mı?
QR kod destekli videoların, kazanım ilişkilendirme kılavuzlarının, öğretmen kontrol listelerinin, öğrenci deney raporlarının bütüncül olarak yer aldığı yazılım desteği bulunmaktadır. Tüm dijital içeriklere EducatHUB eğitim platformu üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Educat Bilim Setleri

Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokulda!


Okul Öncesi


Tamamı Müfredat ile Uyumlu

Küçük Yaş Grubu
15 Program 22 Deney ve Etkinlik

Büyük Yaş Grubu
15 Program 24 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

1. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
26 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

2. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
23 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

3. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
26 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

4. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
20 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

5. Sınıf


Tamami Müfredat ile Uyumlu
15 Program
28 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

6. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
24 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi

7. Sınıf


Tamamı Müfredat ile Uyumlu
16 Program
20 Deney ve Etkinlik


Detaylı Bilgi