Educat Bilim Setlerine
Akademik Danışmanlık

Educat Bilim setlerinin bir öğretim materyali olarak kullanılması, öğretim programları ve kazanımlarla ilişkilendirilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden resmi akademik danışmanlık desteği alınmıştır.

Öğrencilere bilim eğitimi verilirken onların birer bilim insanı gibi davranmalarını sağlamak için bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yola çıkan Educat Bilim;

Bilim eğitimine uygun setlerin/deneylerin oluşturulması,
Setlerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi,
Öğrenci, öğretmen ve veli etkileşiminin sağlanması,
Eğitimde inovatif ve sürdürülebilir öğretim materyallerinin kullanılması,
Eğitimde Ar-Ge temelli yöntemin desteklenmesi için Resmi akademik danışmanlık desteği almıştır. Böylece hem setlerin eğitim-öğretim yönünden güçlü olması hem de Ar-Ge bağlamında yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması sağlanmıştır.

Educat Bilim Setlerine
Akademik Danışmanlık

Educat Bilim setlerinin bir öğretim materyali olarak kullanılması, öğretim programları ve kazanımlarla ilişkilendirilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden resmi akademik danışmanlık desteği alınmıştır.

Öğrencilere bilim eğitimi verilirken onların birer bilim insanı gibi davranmalarını sağlamak için bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yola çıkan Educat Bilim;

Bilim eğitimine uygun setlerin/deneylerin oluşturulması,
Setlerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi,
Öğrenci, öğretmen ve veli etkileşiminin sağlanması,
Eğitimde inovatif ve sürdürülebilir öğretim materyallerinin kullanılması,
Eğitimde Ar-Ge temelli yöntemin desteklenmesi için Resmi akademik danışmanlık desteği almıştır. Böylece hem setlerin eğitim-öğretim yönünden güçlü olması hem de Ar-Ge bağlamında yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılması sağlanmıştır.